Available courses

Aquesta formació s’emmarca dins de les obligacions que estableix la Llei catalana d’Igualtat efectiva de dones i homes, llei 17/2015, de 21 de juliol. L’article 3 de la llei estableix que els poders públics han d’aplicar la perspectiva de gènere i la perspectiva de les dones en les actuacions, a tots els nivells i a totes les etapes, el que es coneix com a transversalitat de la perspectiva de gènere i de les polítiques d’igualtat de gènere.


El curs ofereix els fonaments teòrics necessaris per entendre què és la transversalitat de gènere i per què afecta totes les àrees de treball. A més, presenta què implica treballar amb perspectiva de gènere, és a dir, quins canvis s'han de dur a terme en la feina quotidiana, per mitjà d'exemples de polítiques dissenyades amb visió de gènere.

El curs ofereix els fonaments teòrics necessaris per entendre què és la transversalitat de gènere i per què afecta totes les àrees de treball. A més, presenta què implica treballar amb perspectiva de gènere, és a dir, quins canvis s'han de dur a terme en la feina quotidiana, per mitjà d'exemples de polítiques dissenyades amb visió de gènere.

Curs per conèixer què implica aplicar la gestió transversal de gènere dins de l’Administració pública i dels seus productes i per tenir eines per aprendre a incorporar la igualtat de gènere a feina quotidiana.

El curs explicarà què és una comunicació inclusiva i amb perspectiva de gènere, presentarà les eines existents per identificar i superar el sexisme comunicatiu i realitzarà exercicis per aprendre a utilitzar aquestes eines.

Aquest curs vol oferir recursos a les persones que es dediquen a programar i dissenyar programes culturals per realitzar aquesta programació amb perspectiva de gènere.

Aquesta formació, dissenyada per l’Institut Català de les Dones i en col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, s’emmarca dins les obligacions que estableix la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, que, en l’article 3, estableix que els poders públics han d’aplicar la perspectiva de gènere i la perspectiva de les dones en les seves actuacions, a tots els nivells i a totes les etapes, cosa que es coneix com a transversalitat de la perspectiva de gènere i de les polítiques d’igualtat de gènere.

Aquest curs persegueix oferir, en primer lloc, els fonaments teòrics necessaris per entendre què és la transversalitat de gènere i per què interessa el personal d’administració i serveis de la Universitat. En segon lloc, presentar els principals instruments per fer-ho.

Aquest curs persegueix els següents objectius: 1) Incorporar la perspectiva de gènere, des d’una mirada interseccional, en la funció legislativa i de control, i també en la participació de la societat civil en l’activitat parlamentària i el treball quotidià de les comissions. 2)Entendre quan és pertinent fer l’anàlisi de gènere d’una norma i considerar l’impacte de gènere d’una política o llei.

En este curso se trabajará a nivel teórico y práctico como introducir la perspectiva de género e interseccional en las políticas de movilidad, para lograr sistemas de movilidad sostenible que se centren en la vida cotidiana de las personas, el cuidado y la sostenibilidad de la vida.